ПЦР-анализ на вирус гепатита

 
73 предложения 
 
 
1 220 р.
ПЦР анализ на Вирус гепатита В (количеств. Анализ) от Медицинский центр Наша Клиника
15:53, 24 марта
ХабаровскНаша клиника
 
400 р.
ПЦР анализ на Вирус гепатита В в плазме от Медицинский центр Наша Клиника
15:53, 24 марта
ХабаровскНаша клиника
 
810 р.
ПЦР анализ на Вирус гепатита С (генотипирование 1, 2, 3) от Медицинский центр Наша Клиника
15:53, 24 марта
ХабаровскНаша клиника
 
400 р.
ПЦР анализ на Вирус гепатита С в плазме от Медицинский центр Наша Клиника
15:53, 24 марта
ХабаровскНаша клиника
 
3 100 р.
ПЦР анализ на Вирус гепатита С (количественный анализ) от Медицинский центр Наша Клиника
15:53, 24 марта
ХабаровскНаша клиника
 
3 500 р.
ПЦР анализ на Вирус гепатита С (количественный анализ) в сыворотке крови (только на Большой,92) от Медицинский центр Наша Клиника
15:53, 24 марта
ХабаровскНаша клиника
 
590 р.
ДНК-определение вируса гепатита С (качественная) от Ланта
11:01, 22 марта
ХабаровскЛанта
 
590 р.
ДНК-определение вируса гепатита В ( качественная) от Ланта
11:01, 22 марта
ХабаровскЛанта
 
2 000 р.
ДНК-определение вируса гепатита С (количественная - с вирусной нагрузкой от Ланта
11:01, 22 марта
ХабаровскЛанта
 
250 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита А от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
2 800 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита С (количественно) от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
950 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита В (количественно) от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
620 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита A в 2-х средах от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
370 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита G от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
370 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита С от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
780 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита С (генотип) от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
370 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита TT от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
370 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита D от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
310 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита В от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
620 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита D в 2-х средах от Медицинского центра Парацельс
14:47, 21 марта
ВладивостокМедицинский цент...
 
660 р.
ПЦР анализ на TTV (вирус гепатита TTV) в двух ср. от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
390 р.
ПЦР анализ на HDV (вирус гепатита D) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
390 р.
ПЦР анализ на HGV (вирус гепатита G) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
800 р.
ПЦР анализ на HCV (вирус гепатита C) генотипирование от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
390 р.
ПЦР анализ на HCV (вирус гепатита C) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
660 р.
ПЦР анализ на HGV (вирус гепатита G) в двух средах от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
660 р.
ПЦР анализ на HCV (вирус гепатита C) в двух средах от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
390 р.
ПЦР анализ на TTV (вирус гепатита TTV) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
2 700 р.
ПЦР анализ на HCV (вирус гепатита C) количественный (Real time) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
660 р.
ПЦР анализ на HDV (вирус гепатита D) в двух средах от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
3 000 р.
ПЦР анализ на HCV (вирус гепатита C) количественный 15 МЕ/мл (Real time) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
500 р.
ПЦР анализ на HBV (вирус гепатита B) в двух средах от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
320 р.
ПЦР анализ на HBV (вирус гепатита B) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
660 р.
ПЦР анализ на HAV в двух средах (вирус гепатита A) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
990 р.
ПЦР анализ на HBV (вирус гепатита B) количественно от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
360 р.
ПЦР анализ на HAV (вирус гепатита A) от ООО Эксперт
07:49, 15 марта
ВладивостокООО «Эксперт»
 
760 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита G от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
1 200 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита B (количественный анализ) от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
4 600 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита C (количественный анализ) от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
650 р.
ПЦР-анализ на Вирус TTV (качественный анализ) от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
700 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита B от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
760 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита D от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
980 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита C (генотипирование) от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
700 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита C от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
500 р.
Анализ на Anti-HCV (сум. а/т к вирусу гепатита С) от АкваЛор
12:23, 10 марта
ВладивостокАкваЛор
 
800 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита D (HDV) в двух средах от Санас
12:22, 10 марта
ВладивостокОБЩЕСТВО С ОГРАН...
 
1 050 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита С (HCV) генотип от Санас
12:22, 10 марта
ВладивостокОБЩЕСТВО С ОГРАН...
 
450 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита В (HBV) от Санас
12:22, 10 марта
ВладивостокОБЩЕСТВО С ОГРАН...
 
800 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита В (HBV) в двух средах (2 пробирки) от Санас
12:22, 10 марта
ВладивостокОБЩЕСТВО С ОГРАН...
 
400 р.
ПЦР-анализ на Вирус гепатита ТТV от Санас
12:22, 10 марта
ВладивостокОБЩЕСТВО С ОГРАН...
← назад
12 страницы (73 предложения)