. , .

139
 
 
220 .
2 * 49 Pozidriv 2 XH DIY Bosch
16:16, 17
 
235 .
2 * 49 Pozidriv 1 XH DIY Bosch
16:16, 17
 
300 .
3. LS/Ph/Pz XH DIY Bosch
16:16, 17
 
25 .
"USH" 6,3 h1-25 Torsion
16:16, 17
 
115 .
PZ-x 50 (2. )
16:16, 17
 
100 .
PH-2x 50 (2. )
16:16, 17
 
50 .
PZ-2x 25 (2. )
16:16, 17
 
60 .
"USH" 6,3 Ph2-50
16:16, 17
 
22 .
Ph2, 25, USH Torsion
16:16, 17
 
75 .
2-. 2 2,50 USH (112491)
16:16, 17
 
30 .
"USH" Pz2-25 Torsion
16:16, 17
 
55 .
PH-2x 25 (2. )
16:16, 17
 
220 .
Z1*150 Pozidriv
16:16, 17
 
1 200 .
- (42. +) 1/4, L=35 Assorti TIN Hitachi ( PH2, PZ3, PZ2, PH1, PZ1, PH3)
16:16, 17
 
410 .
7. "Standart Flat Box "USH"(6000)
16:16, 17
 
520 .
12 "" PH 3 PZ 3 Torx 3 LS 225 ,
16:16, 17
 +. PH/PZ 25. RL Bosch 12
1 540 .
+. PH/PZ 25. RL Bosch 12
19:33, 7
""
 IN+. PZ 25 ROBUST LINE Bosch 8
1 724 .
IN+. PZ 25 Robust LINE Bosch 8
19:33, 7
""
 IN+. PH/PZ/T/S/HEX 25. RL Bosch 18
2 169 .
IN+. PH/PZ/T/S/HEX 25. RL Bosch 18
19:33, 7
""
 +. PH 25. ROBUST LINE Bosch 8
1 232 .
+. PH 25. Robust LINE Bosch 8
19:33, 7
""
 +. PH/PZ/T/S 25. RL Bosch 12
1 540 .
+. PH/PZ/T/S 25. RL Bosch 12
19:33, 7
""
 IN+. PH/PZ/T/S 25. RL Bosch 12
2 028 .
IN+. PH/PZ/T/S 25. RL Bosch 12
19:33, 7
""
 IN+. PH/PZ/T 25. RL Bosch 18
2 169 .
IN+. PH/PZ/T 25. RL Bosch 18
19:33, 7
""
 +. PH/PZ/T 25. RL Bosch 18
1 658 .
+. PH/PZ/T 25. RL Bosch 18
19:33, 7
""
 IN+. PH 25 ROBUST LINE Bosch 8
1 724 .
IN+. PH 25 Robust LINE Bosch 8
19:33, 7
""
 IN+. PH/PZ 25. RL Bosch 12
2 028 .
IN+. PH/PZ 25. RL Bosch 12
19:33, 7
""
 IN+. PH/PZ/T 25. RL Bosch 12
2 028 .
IN+. PH/PZ/T 25. RL Bosch 12
19:33, 7
""
 +. PZ 25. ROBUST LINE Bosch 8
1 232 .
+. PZ 25. Robust LINE Bosch 8
19:33, 7
""
 +. PH/PZ/T 25. RL Bosch 12
1 540 .
+. PH/PZ/T 25. RL Bosch 12
19:33, 7
""
 +. PH/PZ/T/S/HEX 25. RL Bosch 18
1 658 .
+. PH/PZ/T/S/HEX 25. RL Bosch 18
19:33, 7
""
 -12 PH,PZ,T,S,HEX+c/  Bosch
754 .
-12 PH, PZ, T, S, HEX+c/ Bosch
19:33, 7
""
 25 PH/PZ XH + . . Bosch 6
642 .
25 PH/PZ XH + . . Bosch 6
19:33, 7
""
 25 PH/PZ TIN + . . Bosch 6
870 .
25 PH/PZ TIN + . . Bosch 6
19:33, 7
""
 -12 PH,PZ,T,S,HEX+c/  Bosch
1 216 .
-12 PH, PZ, T, S, HEX+c/ Bosch
19:33, 7
""
 25 S/PH/PZ/T/HEX XH + . . Bosch 30
2 328 .
25 S/PH/PZ/T/HEX XH + . . Bosch 30
19:32, 7
""
 25 PH/PZ/T TIN SET + . . Bosch 16
1 727 .
25 PH/PZ/T TIN SET + . . Bosch 16
19:32, 7
""
 25 S/PH/PZ XH + . . Bosch 6
642 .
25 S/PH/PZ XH + . . Bosch 6
19:32, 7
""
 25 S/PH/PZ TIN + . . Bosch 6
870 .
25 S/PH/PZ TIN + . . Bosch 6
19:32, 7
""
 25 S/PH/PZ/T TIN SET +  . Bosch 16
1 727 .
25 S/PH/PZ/T TIN SET + . Bosch 16
19:32, 7
""
 25 S/PH/PZ/T XH SET + . . Bosch 16
1 261 .
25 S/PH/PZ/T XH SET + . . Bosch 16
19:32, 7
""
 PH/PZ/TORX 89 XH SET Bosch 3
676 .
PH/PZ/TORX 89 XH SET Bosch 3
19:32, 7
""
 25 S/PH/PZ XH + . . Bosch 11
1 204 .
25 S/PH/PZ XH + . . Bosch 11
19:32, 7
""
 25 S/PH/PZ TIN + . . Bosch 11
1 411 .
25 S/PH/PZ TIN + . . Bosch 11
19:32, 7
""
 S/PH/PZ 25 XH SET Bosch 3
146 .
S/PH/PZ 25 XH SET Bosch 3
19:32, 7
""
  60 S - PZ Bosch 3
297 .
60 S - PZ Bosch 3
19:32, 7
""
  60 PH - PH Bosch 3
297 .
60 PH - PH Bosch 3
19:32, 7
""
 25 PZ/1/2/3 TIN Bosch 3
253 .
25 PZ/1/2/3 TIN Bosch 3
19:32, 7
""
  60 PH/PZ/S Bosch 3
297 .
60 PH/PZ/S Bosch 3
19:32, 7
""
 25 PH/1/2/3 TIN Bosch 3
253 .
25 PH/1/2/3 TIN Bosch 3
19:32, 7
""
  60 PZ - PZ Bosch 3
297 .
60 PZ - PZ Bosch 3
19:32, 7
""
123 (139 )